2023-2024 AKADEMİK YILINDA 4. SINIF DÜZEYİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredat değişikliği kapsamında 7. dönem zorunlu “ELECT IR 7xx” dersi yerine “IR 4000 Zorunlu Staj” dersi; “UFND 6220 Sürdürülebilirlik” dersi yerine de “ISG 9110 İş Sağlığı Güvenliği” dersi getirilmesini içeren değişiklikler 2023-2024 Akademik Yılında 4. Sınıf Düzeyinde olan öğrencilerimizi kapsamamaktadır.   

İlgili öğrenciler dilerlerse seçmeli ders kapsamında gerçekleştirilecek İsteğe Bağlı Stajlarını ve Seçmeli Ders Kapsamı Dışında İsteğe Bağlı Stajlarını bu adreste yer alan “Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Uygulama Esasları ve Başvuru Prosedürüne” uygun olacak şekilde tamamlayabilirler.