ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI

 

Günümüzde uluslararası ilişkiler, sadece ülkeler arasında değil, toplumlar, sivil toplum örgütleri, bireyler ve uluslar üstü aktörler arasındaki ilişkileri ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Bu doğrultuda Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün temel amacı:

 • Politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri,
 • Devletler arası diplomatik ilişkileri,
 • Farklı uluslararası aktörlerin etkileşimlerini,
 • Dünya siyasetinin tarihsel süreçlerine dair olay, olgu ve sorunları, uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramları çerçevesinde analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine sahip insan kaynağını yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü bu öğrenim sürecini yabancı üniversiteler ile kurulan ortaklıklar, Erasmus öğrenci değişim anlaşmaları ve staj olanakları, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği kurumları ile işbirlikleri ve %100 İngilizce öğretim dilinin yanı sıra, diğer alternatif yabancı dillerden en az birisini öğrenme zorunluluğu ile zenginleştirmektedir.

DERS İÇERİKLERİ

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programı, evrensel uluslararası ilişkiler eğitim standartlarını temel alan ve bu alandaki güncel eğitim tekniklerini kullanarak öğrencilere disiplinler arası, geniş bir yelpazede kariyer yapabilecekleri bir müfredat sunar. Bu müfredat aracılığıyla öğrenciler, disiplinler arası bir çerçevede siyaset bilimi, hukuk, tarih ve ekonomi gibi birçok farklı alanda bilgi sahibi olurlar. Bunun yanı sıra program, çok sayıda seçmeli ders sunarak öğrencilerin tercih ettikleri diğer alanlarda uzmanlaşmalarının da kapılarını açmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM DERSLERİNDEN ÖRNEKLER
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Siyaset Bilimine Giriş

Hukuka Giriş

Ekonominin Temelleri

Diplomasi Tarihi

Akademik İngilizce

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Araştrıma Yöntemleri

Türk Dış Politikası

Uluslararası Siyasi İktisat

Uluslararası Kurumlar

Siyasi Düşünceler Tarihi

Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler

Türk Siyasi Hayatı

Göç Politikaları

Enerji Politikası

Uyuşmazlık Çözümü

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler

AB Hibeleri ve Proje Yönetimi

Sivil Toplum ve Gençlik

Uluslararası İlişkiler ve Medya

Dünya Politikasında Orta Doğu

Dış Politika Analizi

Türkiye-AB İlişkileri

Yükselen Küresel Güçler

Uluslararası Çevre Politikası

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

İKİNCİ ZORUNLU YABANCI DİL
(Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Portekizce)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNLARININ NİTELİKLERİ

 • Geniş bir sosyal bilim algısı,
 • Entelektüel yetkinlik,
 • Dijital beceriler,
 • İngilizce ile birlikte en az bir yabancı dili etkili kullanma,
 • Disiplinler arası ve analitik düşünme becerisi,
 • Uluslararası kariyer yapabilecek donanıma sahip olma.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARI

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için istihdam olanakları; bireysel tercihleri, ilgi alanları ve yönelimlerine göre çok geniş bir alana hitap etmektedir. Bu bağlamda mezunlarımız pek çok kurumda ve alanda iş bulma ve istihdam edilme imkânına sahiptir. Bunlardan bazıları:

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar,
 • Uluslararası örgütler (Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Bankası, Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı )
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, farklı kamu kurumlarının dış ilişkiler ya da Avrupa Birliği bölümleri vb.)
 • Uluslararası şirketlerin yerel ve yurt dışı temsilcilikleri,
 • Ulusal şirketler,
 • Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri,
 • Bankalar, sigorta ve mali denetim şirketleri,
 • Dış ticaret şirketleri
 • Danışmanlık şirketleri,
 • Medya sektörü,
 • Belediyeler ve yerel yönetimler.

Program Tanıtım Sunumu için lütfen tıklayınız.

Program Müfredatı için lütfen tıklayınız.

Aday öğrenci bilgilendirme sayfası için lütfen tıklayınız.