ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI

 

Küresel sistemin dinamiklerini disiplinlerarası bakış açısı, uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri ve analitik düşünceyle irdeleyebilenlerin bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü, ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden diplomatik ilişkilere ve bu ilişkilerin tarihsel süreçlerine kadar birçok olay, olgu ve sorunu siyaset biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine sahip insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde uluslararası ilişkiler, sadece ülkeler arasında değil, toplumlar, sivil toplum örgütleri, bireyler ve uluslar üstü aktörler arasındaki ilişkileri ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu çok katmanlı ilişkiler ağını küresel düzlemde çözümleyebilen, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hakim, disiplinlerarası araştırmalar yürütebilen, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü artırabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirilmesine hizmet etmektedir.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, deneyimli akademik kadrosu, kapsamlı ve uzmanlaşma olanağı tanıyan ders programı ve güncel ders içerikleri ile yüksek kalitede vizyon yaratan evrensel standartlarda bir öğrenim imkânı sunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü bu öğrenim sürecini yabancı üniversiteler ile kurulan ortaklıklar, Erasmus öğrenci değişim anlaşmaları ve staj olanakları, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği kurumları ile işbirlikleri ve %100 İngilizce öğretim dilinin yanı sıra, diğer alternatif yabancı dillerden en az birisini öğrenme zorunluluğu ile zenginleştirmektedir. Bunların yanında temel alınan disiplinlerarası öğretim anlayışına paralel olarak bölüm öğrencilerinin uygun akademik alanlarda yetkinliklerini arttırmaları amacıyla yan dal ve çift ana dal imkânlarının kullanılmasını teşvik etmektedir.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine disiplinlerarası bir çerçevede siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, ekonomik, felsefe gibi birçok farklı disiplinden dersler ile kavramsal ve kurumsal yaklaşımların incelendiği, güncellenmiş yeni ders ve çalışma alanlarını içeren, teori ile uygulamanın dengeli olarak yer aldığı bir program sunmaktadır. Programın içeriği, dünyada yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Bölüm, öğrencilerine ilgi alanlarına göre çok sayıda ders seçenekleri sunarak tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşmalarının kapılarını açmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için istihdam olanakları; bireysel tercihleri, ilgi alanları ve yönelimlerine göre çok geniş bir alana hitap etmektedir. Bu bağlamda mezunlarımız temelde kamu ve özel sektörünün geniş yelpazeye yayılan alanlarında istihdam edilirler. Mezunlar, kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların ya da diğer kamu kuruluşlarının kadrolarında istihdam olanağı bulabilirler. Örneğin, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecindeki ülkemizde kamu ve özel sektörde sayısı hızla artan AB birimlerinde de bu mezunlara artan ihtiyaca paralel oluşan yeni iş alanlarından faydalanabilirler. Mezunlar ayrıca uluslararası ve bölgesel örgütlerde, araştırma merkezlerinde, özel sektör kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde çalışabilir, ulusal ve uluslararası ağları bulunan ticari işletmelerde, uluslararası danışmanlık firmalarında, yerel ve uluslararası bankalarda, medya ve iletişim kuruluşlarında da görev alabilir, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademisyen olabilirler.

Program Tanıtım Sunumu için lütfen tıklayınız.

Program Müfredatı için lütfen tıklayınız.

Aday öğrenci bilgilendirme sayfası için lütfen tıklayınız.