ÖNEMLİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI VE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

STAJ UYGULAMA ESASLARI:

 • Staj yapacak her öğrenci staj ön başvuru formunu doldurup, akademik danışmanından onay almak zorundadır. Onay aldıktan sonra bağlı bulunduğu Fakültenin staj sorumlusuna ilgili formu teslim etmelidir. (İİBF öğrencileri için Araş.Gör. Özge Bozkaya; İTBF öğrencileri için Araş.Gör. Ahmet Bartan). Yurtdışı staj başvuruları Bölüm Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • IR 3000 kodlu staj dersi (6 AKTS) yurtiçinde yapılacak stajları kapsayacak ve tek bir seçmeli derse sayılacaktır.
 • IR 4000 kodlu staj dersi (6 AKTS) yurtdışında yapılacak stajları kapsayacak ve tek bir seçmeli derse sayılacaktır.
 • Yurt dışında yapılan staj sonrasında yurt dışında bulunulan sürenin, yurt dışı giriş çıkışlarının staj dosyasına eklenerek belgelenmesi gerekmektedir.

Bu esaslar 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerlidir.


STAJ BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Akademik danışmandan alınan onayı takiben staj başvuru prosedürü, sadece yaz dönemlerinde yapılacak stajları kapsamak kaydıyla, planlanan işe başlama tarihinden tercihen 21, en geç 15 gün önce ve elektronik ortamda tamamlanmalıdır. Ara tatil dönemlerinde planlanan stajlar kabul edilmeyecektir.

Bahsedilen elektronik başvuru süreci mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla http://staj.yasar.edu.tr üzerinden yürütülür ve iki aşamalı olarak gerçekleşir**:

 1. Staj başvuru formunun doldurulması suretiyle başvurunun yapılması ve ilgili bölüm staj sorumlusunun onayı (başvuru tarihi ile işbaşı tarihi arasında en az 15 gün olmalıdır)
 2. Sigorta işlemleri için gereken imzalı belgenin yüklenmesi ve ilgili bölüm staj sorumlusunun onayı (imzalı belge onay tarihi ile işbaşı tarihi arasında en az 10 gün olmalıdır)

**Başvuru prosedürünün iki aşaması da yukarıdaki maddelerde bahsi geçen süreler içerisinde staj sorumlularının onayları da dahil olmak üzere tamamlanmalıdır. Sistem, 1. aşama için verilen azami mühlete uyulmaması takdirinde öğrencinin başvuru yapmasına izin vermemekte, 2. aşama için verilen azami mühlete uyulmaması halinde ise bölüm staj sorumlusunun onay vermesine imkan tanımayıp, yapılmış olan başvuruyu otomatik olarak reddetmektedir.

**Başvurunun yapılması ve imzalı belgenin yüklenmesi aşamalarından sonra sistem, bölüm staj sorumlusuna otomatik bilgilendirme mesajı göndermemektedir. Dolayısıyla öğrencinin başvuruyu gerçekleştirdikten ve imzalı belgeyi yükledikten sonra toplam iki defa yapılan işlem hakkında ilgili bölüm staj sorumlusunu elektronik posta ile bilgilendirmesi halinde değerlendirme süreci hızlanacaktır. 

Yukarıdaki aşamaları vakitlice tamamlayan öğrencilerin sağlık sigortası ile ilgili tüm işlemleri Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu noktada soruları olan öğrenciler, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçebilirler.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Planlanan staj gönüllü/isteğe bağlı olarak yapılacak, derse saydırılmayacak ise staj türü “isteğe bağlı” seçilmeli, çalışma tarih aralığı girişi (varsa) resmi/idari tatiller de hesaba katılarak “30 iş günü” süreyi aşmayacak şekilde yapılmalı ve ilgili elektronik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Onaylandığı takdirde üniversitemiz, bu tür stajlara sigorta desteği sağlamaktadır.

Planlanan staj derse saydırılacak ise:

 • Staj türü sistem üzerinden “zorunlu” olarak seçilmeli, çalışma tarih aralığı girişi (varsa) resmi/idari tatiller de hesaba katılarak “en az 20 iş günü” olacak şekilde yapılmalı ve ilgili başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Staj yapacağı yere ilişkin danışmanından uygunluk alan ve başvurusunu başarıyla tamamlayan öğrenci, işe başlamadan önce bölüm staj sorumlusundan staj dosyasını edinmek ve çalıştığı süre içerisinde bu dosyayı eksiksiz olarak doldurarak staj sonunda tekrar bölüm staj sorumlusuna teslim etmekle yükümlüdür. Staj sonrasında dosyasını teslim etmeyen veya dosyasında eksikler bulunan öğrencilerin stajları değerlendirilmeyecektir.
 • Çalışma süresi “en az 20 iş günü” olmalıdır. İlgili süreye tatil günleri ve herhangi bir sebeple kullanılacak izinler dahil edilmeyecektir. Planlaması hatalı yapılan, çalışma süresinin tatil veya herhangi bir nedenden dolayı kullanılan izinlerin mevcudiyeti nedeniyle 20 iş gününün altına düştüğü stajlarda sorumluluk öğrencilere aittir. Bu ve benzeri sebeplerle dosyasında eksik günü olan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.
 • Dosyada imza ve mühür gerektiren alanlar ile raporlama yüksek önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin bu kısımları doldururken dikkatli olmaları gerekmektedir.
 • Yapılan stajın, nitelik bakımından Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrenme çıktılarının en az 3 tanesini karşılaması gerekir. Bu noktada, öğrencinin dosya sonunda yazacağı İngilizce raporun içeriği değerlendirilecektir. Öğrenciler yazdıkları raporda, yaptıkları stajın hangi çıktıları nasıl karşıladığını açıklamalıdır. Bu çıktıların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
 • Ancak stajını tamamlamış ve dosyasını eksiksiz bir şekilde teslim etmiş öğrenci staj derslerinden birine (IR 3000 veya IR 4000) kayıtlanabilir. Henüz staj yapmamış, stajı devam eden veya herhangi bir nedenle stajı sonucunda dosyasını teslim etmemiş öğrenci bu derslerden birine kayıtlanamaz.
 • Bölüm Staj Komisyonu değerlendirme süreci içerisinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir.
 • Staj değerlendirme sonuçları, dönem sonunda başarısız (U) ya da başarılı (S) olarak Staj Komisyonu tarafından Öğrenci İşleri’ne iletilir.
 • IR 3000 ve IR 4000 kodlarıyla sisteme işlenen ve “seçmeli ders” niteliğindeki bu dersler harf notu içermemekle birlikte, “6 AKTS” değerindedirler. Dolayısıyla bu derslerin not ortalamasına herhangi bir etkileri bulunmamakla birlikte, sadece kredi getirileri mevcuttur ve öğrencilerin not ortalamalarına bağlı olarak dönem başına alabilecekleri toplam kredi limiti (örn. 40 AKTS) içerisinde değerlendirilmemektedirler. Bu sebeple öğrenciler, verilen örnek üzerinden hareketle, staj dersini seçmek istedikleri dönem için “40 AKTS + Staj” şeklinde de ders kayıtlarını tamamlayabilirler.

 

Önemli Not: Yukarıda belirtilen staj derslerinden birine saydırmak amacıyla yurtdışı staj veya Erasmus+ programı kapsamında staj yapacak olan öğrenciler de staja gitmeden önce staj defterlerini edinmek, staj süresince bu defteri yukarıdaki kurallar çerçevesinde doldurmak ve staj dönüşü defteri teslim edip takip eden yarıyılda ilgili derse kayıtlanmakla yükümlüdür.


FAYDALI DOKÜMANLAR:

Yaşar Üniversitesi Staj Yönergesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Ön Başvuru Formu

Elektronik Başvuru Kılavuzu

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenme Çıktıları