Yüksek Lisans Programı Hakkında

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

İngilizce-Tezli Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi başvuru ve kayıt takvimleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

    Online Başvuru Tarihleri: 28.12.2015-15.01.2016
Yabancı Dil Sınavı: 19.01.2016
 Yabancı Dil Sınavı Sonucu: 21.01.2015
Mülakat Tarihleri: 26-27-28-29. 01.2016
 Mülakat Sonuçları: 02.02.2016
Kesin Kayıt Tarihleri: 17-18-19. 02. 2016

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

(Master of Arts [M.A.] in International Relations Program)

Uluslararası İlişkiler İngilizce-Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı uluslararası ilişkiler biliminin temel ilkelerini kavramış, uluslararası ilişkileri çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi ve bu alanda derinlemesine analizler üretme akademik yetkinliğine sahip yüksek lisans mezunları yetiştirmeye yönelik bir eğitim vermektir. Bu temel amaç ekseninde program, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hâkim, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, uluslararası alanda rekabet edebilecek akademik donanımda yüksek lisans öğrencilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Neden bu programı seçmelisiniz?

-Farklı çalışma alanlarına sahip seçkin öğretim üyelerinin bulunduğu fakültemiz, öğrencilere çalışmalarında odaklanabilecekleri oldukça çeşitli konularda dersler sunmaktadır.

-Tüm öğrenciler ile yeterli bir şekilde ilgilenebilmek için programımıza az sayıda öğrenci kabul etmekteyiz.

-Öğrencilerimiz, Fundação Getulio Vargas ile Geneva School of Diplomacy and International Relations gibi prestijli kurumlardan ve pek çok Erasmus partner üniversitelerinden ders alma ya da bu saygın kurumlarda araştırma yapma imkanlarına sahiptir.

-Öğrencilerimize TÜSİAD’ın Brüksel’deki temsilciliği gibi sivil toplum kuruluşlarında, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi gibi araştırma merkezlerinde ve Yaşar Üniversitesi Bünyesindeki Akdeniz Merkezi gibi düşünce kuruluşlarında staj imkanları sunmaktayız. Öğrenciler, çalışmaları sırasında ayrıca, Erasmus staj programı gibi programlara katılabilir ve AB-destekli projelerde çalışabilirler.

Kabul Kriterleri

Programa Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bölümü, Kamu Yönetimi, İşletme, Ekonomi, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık, Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümleri ile İşletme Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,  Siyaset Bilimi veya Sosyal Bilimler, Hukuk, İletişim veya Mühendislik Fakülteleri lisans mezunları başvurabilirler. Başvuru yapanların ALES’ten  (EA) az 55 ya da GRE’den (sayısal bölümü) en az 610 puan almaları gerekmektedir. Adayların programa başvuruları ve başvurularının değerlendirilmesi ALES/GRE sonuçlarına (% 50), lisans not ortalamalarına (%25) ve yazılı sınav sonuçlarına (% 25) bağlıdır.

Programı Başarılı Bir Şekilde Bitirme Kriterleri

Yüksek lisans programından başarılı bir şekilde mezun olabilmek için yüksek tezinin sunulması ve kabulü ile toplamda 21 ders kredisine (60 ECTS) sahip 8 dersin (4 zorunlu, 4 seçmeli) Lisansüstü Eğitim Yönergesi’nde belirtilen sürede başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.