2019-2020 AKADEMİK YILI YAZ OKULU UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE PROSEDÜR

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Üniversitemizin diğer bölümleri tarafından açılacak derslere kayıtlanmak isteyen öğrenciler, öncelikle mutlaka belirtilen duyuruları (1) (2) incelemeli ve bu doğrultuda hareket etmelidirler. Farklı yükseköğretim kurumlarında açılan yaz okulu derslerini almak isteyen öğrenciler de öncelikli olarak verilen linkteki duyurunun ilgili ibarelerini incelemekle yükümlüdürler.

 

Denklik amacıyla Üniversitemiz dışındaki kurumlarda açılacak olan ve alınması planlanan dersler için izlenmesi gereken prosedür ise aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenciler, kurum dışından alınacak yaz okulu ders(ler)inin güncel içeriklerinin bulunduğu belgeleri (syllabus) elektronik olarak temin ederler ve eksiksiz olarak dolduracakları bu linkteki dilekçeyle birlikte akademik danışmanlarına e-posta yoluyla iletip, istişare ederler. Bu noktada danışman öğretim üyesi, dilekçe ve ders içerik belgelerini değerlendirerek dersin uygunluğu hakkında öğrenciye olumlu veya olumsuz geri dönüş yapar.
  • İlgili dilekçe ve ders içerik belgeleri, onaylanmaları durumunda akademik danışmanlar tarafından Bölüm Başkanına iletilir. Bölüm Başkanının onay vermesi takdirinde evraklar İİBF/İTBF Fakülte Sekreterliğine aktarılarak işlem görür.
  • Süreci takip eden öğrenci, yukarıda sözü edilen aşamalar başarıyla tamamlandıktan sonra ilgili yaz okulu derslerinin bulunduğu kurumda vakitlice ders kayıt yaptırılabilir.

 

Ancak yukarıdaki prosedürü eksiksiz şekilde tamamlamış öğrencilerin kurum dışından aldıkları yaz okulu derslerinin denklik işlemleri yapılır. Bu işlemleri gerçekleştirmeksizin kurum dışında alınan dersler, başarıyla tamamlansalar dahi denklik kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir.