YAZ OKULU AÇIKLAMASI

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yaz okulu açılmamaktadır. Üniversitemizin diğer bölümlerinden yaz okulu dersi alacak öğrenciler mutlaka bu linkteki duyuruyu incelemelidirler. Farklı yüksek öğretim kurumlarında açılan yaz okulu derslerini almak isteyen öğrenciler de öncelikli olarak verilen linkteki duyurunun ilgili ibarelerini incelemekle yükümlüdürler.

Denklik amacıyla farklı kurumlarda açılacak olan ve alınması planlanan dersler için izlenmesi gereken prosedür aşağıdaki gibidir:

  • İlk olarak öğrenciler, kurum dışından alınacak yaz okulu derslerinin içeriklerinin bulunduğu belgeleri ilgili kurumlardan imzalı ve kaşeli olarak temin ederler ve bu evrakları İİBF/İTBF Fakülte Sekreterliğine ibraz ederek ilgili dilekçeyi doldururlar.
  • Daha sonra öğrenciler, akademik danışmanlarının da görüşü doğrultusunda ilgili ders içerik formları ve dilekçe ile birlikte kurum dışından alınacak ders(ler)in bölümümüzdeki karşılıklarının uygunluğunu görüşmek üzere karşılık kabul edilecek ders(ler)i veren öğretim üyesi/üyeleri ve Bölüm Başkanıyla irtibata geçerek onay almak ve akabinde bu evrakları tekrar Fakülte Sekreterliğine teslim etmekle yükümlüdürler.
  • Prosedür tamamlandıktan sonra ilgili yaz okulu derslerinin bulunduğu kurumda vakitlice ders kayıt yaptırılabilir.

Ancak yukarıdaki prosedürü eksiksiz şekilde tamamlamış öğrencilerin kurum dışından aldıkları yaz okulu derslerinin denklik işlemleri yapılır. Bu işlemleri gerçekleştirmeksizin kurum dışında alınan dersler, başarıyla tamamlansa dahi denklik kapsamında sayılmayacaktır.

Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Müdürlüğü veya ilgili Fakülte Sekreterliği ile görüşülmelidir.