Uluslararası İlişkiler Bölümü Tanıtım Sunumu

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü; deneyimli akademik kadrosu, kapsamlı ve uzmanlaşma olanağı tanıyan ders programı ve güncel ders içerikleri ile yüksek kalitede vizyon yaratan evrensel standartlarda bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü bu eğitim sürecini yabancı üniversiteler ile kurulan ortaklıklar, Erasmus öğrenci değişim anlaşmaları ve staj olanakları, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği kurumları ile işbirlikleri ve eğitim dili İngilizce’nin yanı sıra diğer alternatif yabancı dillerden en az birisini öğrenme zorunluluğu ile zenginleştirmektedir. Bunların yanında temel alınan disiplinlerarası eğitim anlayışına paralel olarak bölüm öğrencilerinin uygun akademik alanlarda yetkinliklerini arttırmaları amacıyla yan dal ve çift ana dal imkanlarının kullanılmasını teşvik etmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine disiplinlerarası bir çerçevede siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, ekonomik, felsefe gibi birçok farklı disiplinden dersler ile kavramsal ve kurumsal yaklaşımların incelendiği, güncellenmiş yeni ders ve çalışma alanlarını içeren, teori ile uygulamanın dengeli olarak yer aldığı bir program sunmaktadır. Programın içeriği, dünyada yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Bölüm, öğrencilerine ilgi alanlarına göre çok sayıda ders seçenekleri sunarak tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşmalarının kapılarını açmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları için istihdam olanakları; bireysel tercihleri, ilgi alanları ve yönelimlerine göre çok geniş bir alana hitap etmektedir. Bu bağlamda mezunlarımız temelde kamu ve özel sektörünün geniş yelpazeye yayılan alanlarında istihtam edilirler. Mezunlar, kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların ya da diğer kamu kuruluşlarının kadrolarında istihdam olanağı bulabilirler. Örneğin, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecindeki ülkemizde kamu ve özel sektörde sayısı hızla artan AB birimlerinde de bu mezunlara artan ihtiyaca paralel oluşan yeni iş alanlarından faydalanabilirler. Mezunlar ayrıca uluslararası ve bölgesel örgütlerde, araştırma merkezlerinde, özel sektör kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde çalışabilir, ulusal ve uluslararası ağları bulunan ticari işletmelerde, uluslararası danışmanlık firmalarında, yerel ve uluslararası bankalarda, medya ve iletişim kuruluşlarında da görev alabilir, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademisyen olabilirler…

Uluslararası İlişkiler Bölüm Tanıtım Sunumu için Tıklayınız