SEMİNER “NORMATIVE POWERS AND EUROPEAN FOREIGN POLICY IN A MINILATERALIST WORLD”

Prof. Dr. Gunther Hellmann (Goethe University Frankfurt, Germany), Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Seminer Serisi kapsamında 21 Ocak 2016’da “Normative Powers and European Foreign Policy in a Minilateralist World” başlıklı bir seminer vermiştir. Seminer, Avrupa dış politikasını Avrupa Birliği’nin normatif gücü ve inşacı kuramlar çerçevesinde ele almıştır.

Hellmann1 Hellmann2