SEMİNER – “A COMPARATIVE STUDY ON MILITARY INTERVENTIONS IN TURKEY AND ISRAEL”

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olan ve Ortadoğu Çalışmaları Programı’nda ders veren Zeynep Civcik, Uluslararası İlişkiler Bölümü Seminer Serisi kapsamında 25 Aralık 2015 tarihinde “A Comparative Study on Military Interventions in Turkey and Israel” başlıklı bir seminer vermiştir. Seminer, ordunun siyasete müdahalesinin ardında yatan tarihi ve siyasi etkenler, liderlerin gücü ve ideoloji gibi temel nedenlere odaklanarak Türkiye ve İsrail’deki sivil-asker ilişkilerini karşılaştırmalı bir perspektifle ele almıştır.

Israel-Turkey2

Israel-Turkey