2019-2020 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ STAJ HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA

COVID-19 salgını tedbirleri ve 8 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca işletmelerde Uygulamalı Eğitim (Staj) yapılamamaktadır. Bu çerçevede Üniversitemiz yönetimi, 2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi için uygulamalı veya çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrencilerden sadece müfredatları gereği zorunlu stajları olanların taleplerini değerlendirmeye alacaktır. Bu karar doğrultusunda seçmeli dersler kapsamında veya isteğe bağlı planlanacak stajlar incelemeye alınmayacaktır.

Bilindiği üzere Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatında staj dersi, “seçmeli” ders kategorisindedir. Dolayısıyla, yukarıda sözü geçen kısıtlar çerçevesinde 2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri için tüm staj faaliyetleri (isteğe bağlı stajlar dahil) durdurulmuştur.

 

Öğrencilerimizin bilgilerine sunarız.

 

İlgili YÖK kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.