ÖĞRENCİMİZ TUĞÇE MERİÇ’İN İZMİR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ STAJI VE İZLENİMLERİ

 

Coğrafi konumu nedeni ile göç hareketlerinde transit ülke konumunda olan Türkiye, son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerle birlikte hem yoğun şekilde gerçekleşen göçler için transit ülke olmaya devam etmiş hem de birçok farklı uyruktan göçmenler için hedef ülke konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler, Türkiye’de göç konusunda sivil bir kurum ihtiyacı doğurmuş ve bu nedenle 04/04/2013 tarihli 28615 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 18/05/2015 yılı itibariyle de İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü faaliyetlerine başlamıştır. İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, temelde düzenli ve düzensiz göç iş ve işlemlerinden sorumludur. Kurum, Genel Müdürlüğün misyonuna ve mevzuata uygun bir şekilde, temelde insanı odak alarak, genç ve dinamik personeliyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde stajyer olarak bulunduğum sürede, Türkiye’nin göç yönetişimi hususunda yaptığı çalışmaları yakından gözlemleme imkânı buldum. Düzenli göç iş ve işlemlerini deneyimledim ve mevzuata ilişkin bilgimi arttırdım. Geçirdiğim süre boyunca uluslararası koruma, geçici koruma gibi kavramları çok daha iyi kavrayarak, terminoloji konusunda da kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doç.Dr.Ayselin YILDIZ tarafından verilen “Göç Politikaları” dersini daha önce almış olmam sayesinde konuya olan aşinalığım staj sürecimin çok daha verimli geçmesini sağladı. Teoride kazandığım bilgileri pratikte uygulayabildiğimi görmek beni çok mutlu etti. Elbette ki burada en önemli şey kurumdaki her bir personelin stajımın dolu dolu geçmesi ve her adımı çok iyi kavrayabilmem için verdikleri çabaydı. Bu kadar ilgili, dinamik ve verdiği her kararda öncelikle insanı odak haline getirmiş bir kadroyla çalışmak beni çok gururlandırdı ve göç alanına duyduğum ilgi ve heyecanı arttırdı. Stajımın en verimli yönlerinden biri Uluslararası Koruma Biriminde geçirdiğim süreydi. Burada yapılan iş ve işlemleri gözlemlediğimde; göçün aslında ne kadar hassas ele alınması gereken bir konu olduğunun bir kez daha farkına vardım. Verilen görevler ile de Türkiye’ye uluslararası koruma başvurusu yapmış bir sığınmacının idari işlemlerini deneyimlemiş oldum.

 

Sonuç olarak, göç alanı her ne kadar zor bir alan olsa da İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin bu yükün altından başarıyla ve özveriyle kalktıklarını gördüm. Kurumda yapmış olduğum staj, özellikle personelin bana öğrettikleri ve paylaştıkları bilgilerle çok verimli geçti. Bu nedenle göç alanında çalışmak isteyen, kendini bu alanda geliştirmek ve deneyim kazanmak isteyen tüm arkadaşlarıma eşsiz ve dolu dolu geçecek bir staj deneyimi için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünü yürekten tavsiye ediyorum.

 

Tuğçe MERİÇ