ÖĞRENCİMİZ SEYHAN KANTAR’IN İLTİCA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NDEKİ (İGAM) STAJI VE İZLENİMLERİ

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Türkiye’de iltica ve göç konularını çalışan bağımsız bir araştırma merkezinin eksikliğinin yarattığı boşluğu doldurmak için; bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım kuruluşu çalışanları tarafından bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 2013 yılında kurulmuştur. Amaç ve misyonu doğrultusunda, kurulduğu yıldan itibaren mülteci hakları konusunda ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak çalışmalar yapmaya, Türkiye’de mülteci toplumun ihtiyaçları doğrultusunda proje hazırlamaya ve yürütmeye devam etmektedir.

 

İGAM’da stajyer olarak bulunduğum 2 ay boyunca, göç ve iltica konularının Uluslararası İlişkiler ve diğer Sosyal Bilimler disiplinleri açısından önemini kavrayarak daha geniş bir perspektif kazandım. Yapılan akademik ve saha çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldum, yapmış olduğum çeviriler ile literatüre olan hakimiyetim arttı ve aynı zamanda Türkiye ve Avrupa Birliği düzeyinde güncel durumu yakından analiz edebileceğim bir ortamda bulunma fırsatım oldu. Buna ek olarak, bu alanda çalışan akademisyenler ve yurt dışı ve yurt içinde aktif çalışmalar sürdüren sivil toplum kuruluşu (STK) çalışanları ile tanıştım. Keçiören Mülteci Destek Merkezi’nde verilen psikososyal destek ve saha çalışmalarını da yakından takip ettim. Bunun yanında, mülteci çocukların yoğun olduğu ilkokulların ziyaret edilmesi yoluyla gerçekleştirilen Sanat Değişimi Projesi’nde yer aldım. Daha önce Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders olarak almış olduğum AB Hibeleri ve Proje Yönetimi bilgilerimi, hibe fonlarını araştırarak ve proje yazımı aşamalarında görev alarak geliştirme fırsatı buldum ve proje dilini öğrenmeye yönelik yeni deneyimler edindim. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Oxfam gibi kuruluşlar ile düzenlenen toplantılara katılarak, STK ve uluslararası organizasyonların işleyişi hakkında bilgi sahibi oldum. Edirne sınırında yaşanan gelişmeler, uluslararası düzeyde düzenlenen mülteci politikaları gibi güncel konuları yetkili kişilerden ve ilk kaynaklardan öğrenmekle birlikte, istihdam, mülteci kız çocuklarının okullaştırılması, entegrasyon gibi konulardaki çalışmaları da yakından takip etme fırsatım oldu.

 

Sonuç olarak İGAM, akademik kazanımlar elde etmeme yardımcı olurken, bünyesinde barındırdığı çalışanlar ve yürüttüğü faaliyet ve projeler ile STK alanında yapmış olduğum stajımı severek tamamlamamı sağladı. STK’lar aracılığıyla dokunabileceğimiz sorunları ve yaratabileceğimiz ulusal, uluslararası ve küresel düzeydeki etkileri görebilmek benim için eşsiz bir fırsattı. Bu alana ilgi duyan, ileride bir kuruluşta çalışabileceğini düşünen ve eşsiz bir deneyim kazanmak isteyen her öğrencinin böyle bir staj yapması gerektiğini düşünüyorum.

 

Seyhan Kantar