Öğrencimiz Ezgi Köksal’ın TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği’ndeki Stajı ve İzlenimleri

 

TÜSİAD’ın AB-Brüksel Temsilciliği, Türk özel sektörünün AB kurumları nezdinde ve Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) bünyesinde temsili, Türkiye’nin Avrupa tanıtımına katkı gibi temel görev alanlarında etkinliklerini sürdürmekte ve AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşunda iş dünyasını ve Türkiye’yi temsil etmektedir.

 

İki ay süresince araştırmacı stajyer olarak yürüttüğüm görevimde Avrupa Birliği ülkeleriyle ve güncel meselelerle ilgili bir Uluslararası İlişkiler öğrencisi olarak hem Avrupa Birliği enstitülerinin merkezi olan Brüksel’de bulunmak, hem de Avrupa Birliği ve Türkiye süreci ile yakından ilgilenen bir kuruluşta staj yapmak eşsiz bir fırsattı. Konuşmacıların akademisyenlerden, bürokratlardan ve parlamenterlerden oluştuğu toplantı, konferans ve seminerlere katılarak akademik yaşantımda teorisini öğrendiğim bilgileri pratikte görme imkânı buldum. Beraberinde TÜSİAD’ı temsilen katıldığım toplantılar sırasında aldığım notlarla Avrupa bülteni için çeviriler ve düzenlemeler yaptım. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, Avusturya’nın başkanlığında Avrupa Birliği’nin yeni dönemi ve uluslararası düzeyde mülteci politikaları gibi güncel konuları yetkili kişilerden ve ilk kaynaklardan öğrenmekle birlikte, bu sene temmuz ayında Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi gelişmelerini de yakından takip etme fırsatım oldu.

 

Gelecekte gerçekleştirmek istediğim çalışmalar için edindiğim akademik kazanımların yanı sıra profesyonel iş yaşantısının nasıl yürütüldüğünü deneyimledim ve ofis içindeki düzeni gözlemledim. Avrupa’daki diğer temsilcilik ve kuruluşlarla kurduğu bağlantılarla ve profesyonel çalışanlarıyla Türkiye ve Avrupa süreciyle yakından ilgilenen TÜSİAD Brüksel Temsilciliği’ndeki stajımı severek tamamladım. İlgili, motivasyonu olan her öğrencinin böyle bir staj yapması gerektiğini düşünüyorum.

 

 

Ezgi Köksal