NECDET PAMİR SEMİNERİ : DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI

CHP Enerji Komisyonu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Necdet PAMİR, 5 Nisan 2016 tarihinde, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu etkinliği kapsamında,  güncel enerji meseleleri üzerine kapsamlı bir seminer vermiştir. Seminer kapsamında Pamir, “Enerji’nin İktidarı” başlıklı kitabı hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, sırasıyla dünyadaki enerji kaynaklarının kullanımı, dünya enerji görünümü ve enerji tüketimi ile Türkiye’nin enerjide genel durumu ve enerji politikaları konularına değinmiştir.

Pamir 4 Pamir 3 Pamir 2 Pamir 1