LEE SEMİNERLER SERİSİ: DEMOCRATIC BACKSLIDING WITHIN THE EUROPEAN UNION: THE CASE OF HUNGARY AND POLAND”, 14.04.2023

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çevrim içi Seminerler Serisi kapsamında 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 14:30’da Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu Ecem Gacaner “Democratic Backsliding within the European Union: The Case of Hungary and Poland” isimli sunumunu gerçekleştirecektir.

Seminer hibrit formatta yürütülecek olup, dili İngilizcedir

Yer: Y216, Yaşar Üniversitesi

Çevrim içi katılım için: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkf-iqqz0sG9bgMd2btRRr_55LVL2ISoRu