HİBRİT ÇALIŞTAY: “SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN HABERLER, AĞ GÜNDEM BELİRLEME, YÖNELİM İHTİYACI VE KAMUOYU: TÜRKİYE’DEN BULGULAR”, 22.03.2023

Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İletişim Fakültesi iş birliğiyle “Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Haberler, Ağ Gündem Belirleme, Yönelim İhtiyacı ve Kamuoyu: Türkiye’den Bulgular” başlıklı bir TÜBİTAK çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi ve projenin koordinatörü Doç.Dr. Gizem MELEK, araştırma bulgularının sunumunu gerçekleştirecektir. Etkinlik dili Türkçe olup, hibrit formatta yürütülecektir.

Tarih: 22 Mart 2023, Çarşamba

Saat: 13:30 – 16:30

Yer: Yaşar Üniversitesi, Y010

Çevrim içi katılım linki: https://zoom.us/meeting/register/tJYkcuysqj4oE9UaeYlj2Ft6PJin7iVQmGCO