Göç Politikaları Dersi

Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi,  13 Kasım 2015 tarihinde Göç Politikaları dersine misafir öğretim üyesi olarak katılmıştır. Ders İzmir’deki Suriyeli mülteciler konusuna odaklanmıştır.